Tro inte sämre om mig

Det finns mycket man kan tro om sig själv och mycket man kan tro om någon annan. Vilket stadie i sinnet och i livet en person befinner sig i är avgörande för hur personen agerar i olika situationer. Som en rationell människa bör man förstå detta för att kunna förstå varför någon beter sig som den gör. Jag är mycket smartare än vad jag utger mig för att vara. Kör någon ett spel med mig, fine! Då spelar jag tillbaka. Backar inte en cm. Sorg kan vändas till ilska på ett ögonblick. Och ilska är det bästa vapnet.